بازسازی منزل مسکونی-آجودانیه

بازسازی و دکوراسیون داخلی به سبک سنتی-ایرانی